Neste kamp
Kongsvinger - HamKam
25.09.2020, 20:30
Forrige kamp
Lillestrøm - Kongsvinger 2-0
21.09.2020, 18:00
Protokoll fra årsmøtet 2009

Protokoll

Årsmøte KIL supporterklubb 21.2.2009

1. Godkjenninger

1.1. Innkalling godkjent
1.2. Saksliste godkjent

2. Konstituering
2.1 Valg av møteleder: Thomas Ramstad
2.2 Valg av referent: Finn Erik Karlsen

3. Styret årsberetning
Årsberetning gjennomgått av styret ved leder. Ingen innspill til beretningen.

4. Regnskap
Kasserer la fram og kommenterte regnskapet samt revisors beretning. Regnskap godkjent uten anmerkninger

5. Fastsettelse av medlemskontigent for 2010
Medlemskontigenten forblir uendret i 2010

6. Inkomne forslag
Ingen forslag innkommet til årsmøtet.

7. Valg
Alle valg ble enstemmige og gjennomført med akklamasjon.

Styret for 2009:

Leder: Thomas Ramstad (2 år)
Nestleder: Jardar Storbækken (ikke på valg)
Kasserer: Kjetil Neskvern (ikke på valg)
Sekretær: Patrick Helgesen (2 år)
Styremedlem: Tommy Johansen (2 år)
Styremedlem: Vidar Strandseter (2 år)
Styremedlem: Espen Svendsrud (2 år)
Styremedlem: Håkon Teigen Lund (1 år)
Styremedlem: Erik Bergerseter (1 år)

Varamedlemmer valgt for ett år:

1. Varamedlem: Morten Aasum
2. Varamedlem: Jonas Krabseth
3. Varamedlem: Aleksander Kristiansen
4. Varamedlem: Stian Bergerud
5. Varamedlem: Finn Erik Karlsen

Valg av revisor delegert til det nye styret.

Finn Erik Karlsen
referent


Del på facebook
Kommentarer


Navn:
Tekst:
Spørsmål: 1+1=? (sikkerhet mot spam)
Siden er programmert og designet av Håkon Teigen Lund. All grafikk er laget av Magnus H Ruud